Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire sală de evenimente și spații anexe - Malu Mare-Preajba - SC PARC STRAND IMPEX SRL)

Anunț public
25.06.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire imobil parter cu destinaţia de sală de evenimente şi spaţii anexe”, propus a fi amplasat în județul Dolj, comuna Malu Mare, satul Preajba, str. Henry Ford, nr.47, titular SC PARC STRAND IMPEX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.