Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comerț cu amănuntul - Craiova-str.Amaradia - REWE ROMANIA)

Decizie nr. 7596/30.07.2020

 

Urmare a cererii adresate de către REWE (ROMANIA )S.R.L. cu sediul în sat Ştefăneştii de Jos, comuna Ştefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr.7, judeţul Ilfov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 7596/22.06.2020 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 8184/07.07.2020, în baza OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj.

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea Cod CAEN 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun în Craiova, str. Amaradia, nr.28, judeţul Dolj – punct de lucru.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.