Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amenajarea râului Jiu pentru apărarea împotriva inundațiilor - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
31.07.2020

 

Agentia pentru Protectia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj: se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundaţiilor a municipiului Craiova”, propus a fi implementat pe raza judeţelor Dolj şi Mehedinţi, titular Administraţia Bazinală de Apă Jiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, precum și la următoarea adresă de e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.