Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construirea celulelor 7,8,9,10 pentru deșeuri - Craiova - SC ECO SUD)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Nr. 5194/15.10.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - cu evaluarea impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construirea celulelor 7,8,9 şi 10 cu Sc total = 256136 mp", propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Str. Banu Stepan, nr.106, județul Dolj, titular SC ECO SUD SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, precum şi la adresa de e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.10.2020.