Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți și produse chimice; Depozitări - Amărăștii de Jos - SC AMJ&LVM SRL)

Decizie nr. 3324 din 23.11.2021

 

Urmare a cererii adresate de către SC AMJ&LVM SRL, cu sediul în comuna Amărăștii de Jos, sat Amărăștii de Jos, județul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 3324/29.07.2021, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea, aferentă codurilor CAEN 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, 5210 – Depozitări şi 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice, conform Ordinului INS 337/2007, desfăşurată la punctul de lucru din comuna Amărăștii de Jos, sat Amărăștii de Jos, județul Dolj,

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

- Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor publicului, A.P.M. Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

- Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.