Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Desfiinţare corpuri şi construire imobil - Craiova-Toporaşi - SC 11 TDLIF)

Anunț public
16.09.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul Desființare corp C1, C2 și construire imobil S+P+6E cu spații comerciale la parter, birouri la eraj 1-4, locuințe la etaj 5,6 retras și refacere împrejmuire teren, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Toporași, nr. 1C, judeţul Dolj, titular SC 11 TDLIF SRL reprezentată prin ZRDI MOHAMMAD BASEM.   

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.09.2022.