Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Modernizare drumuri locale Etapa I - Sălcuța-Tencănau-Plopșor-Mârza - COMUNA SĂLCUȚA)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
21.09.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local etapa 1, comuna Sălcuța, județul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Sălcuța, satele: Sălcuța (străzile: Rozelor, Lascăr Catargiu, Liliecilor, Mesteacănului, Bisericii, Măreanca, I.D. Militaru), Tencănău (străzile: Codrului, Fragilor, Salcâmului, Crinului, Bisericii), Plopșor (străzile: Frasinului, Viilor, Mărului, Lebedei, Traian Demetrescu, Mârza (strada Stejarului), județul Dolj, titular – COMUNA SĂLCUȚA reprezentată prin primar Giurcă Aurica.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.