Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Înființare Parc Cernele - MUNICIPIUL CRAIOVA)

Anunț public
09.07.2024

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin înființarea Parcului Cernele și amplasare panou temporar de informare și publicitate – construcție provizorie cu durata de amplasare 10 ani”, propus a fi amplasat în mun. Craiova, str. Eliza Opran, nr.155B, judeţul Dolj, titular MUNICIPIUL CRAIOVA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.07.2024.