Back

Anunt privind decizia etapei de încadrare (Elaborare PUZ in vederea construirii a două clădiri cu funcţiunea de locuinţe colective - Craiova - SC VILAMIR COM SRL)

Anunt decizie etapa de încadrare
07.01.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru Planul „Elaborare PUZ în vederea construirii a două clădiri S+P+5+6retras cu funcţiunea de locuinţe colective, cu parcaje la subsol, spaţii comerciale şi servicii la parter şi etajul 1 şi împrejmuire teren” –  jud. Dolj, mun. Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10A, titular SC VILAMIR COM SRL - planul nu se supune  evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova/site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (fax: 0251.419.035, e–mail: office[@]apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute in anexa II la HG nr.  445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe planul se încadrează la art. 5 alin.(3), lit. a).

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.