Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Schimbare parţială de destinaţie în Zonă verde, agrement, sport - Bratovoeşti - COMUNA BRATOVOEŞTI)

Anunţ decizie etapă de încadrare
09.08.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare pentru Planul „ELABORARE PUZ PENTRU SCHIMBARE PARŢIALĂ DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ TEHNICO-EDILITARĂ ŞI ZONĂ MIXTĂ (LOCUINŢE ŞI SERVICII) ÎN ZONĂ VERDE, AGREMENT, SPORT”- jud. Dolj, com. Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, T5, P 113, titular COMUNA BRATOVOEŞTI PRIN PRIMAR OANCEA ION - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 800 -1630 şi vineri între orele 800-1400 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova/site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj  (fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe planul se încadrează la art. 5 alin. (3), lit. a).

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.