Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amenajare spațiu colectare deșeuri - Pielești - SC REMAT METALSIB SRL)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
05.01.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amenajare spațiu pentru colectare deșeuri: împrejmuire spațiu, platformă betonată”, propus a fi amplasat în comuna Pielești, sat Pielești, str. Calea București, nr. 121A, titular SC REMAT METALSIB SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate în documentul de mai jos.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.01.2021 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).