Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire unitate de stocare și uscare cereale și plante tehnice - Cârcea - SC DINAGRI’S)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
10.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire unitate de stocare și uscare (cu instalație GPL) cereale și plante tehnice”, propus a fi amplasat în comuna Cârcea, strada Aleea 1 Banu Mărăcine, nr.7, jud. Dolj, titular SC DINAGRI’S SRL, prin administrator Dinu Ștefan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, sau ]n documentul de mai jos.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).