Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Creşterea eficienţei energetice prin utilizarea echipamentelor de cogenerare - studiu de fezabilitate - Craiova - SC ELPRECO)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
06.01.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Creşterea eficienţei energetice la Elpreco SA prin utilizarea echipamentelor de cogenerare - studiu de fezabilitate”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 44, judeţul Dolj, titular SC Elpreco SA Craiova reprezentată de Director Adrian Bezerghianu prin împuternicit Drăgan Petre Marius.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.01.2021.