Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Modernizare drumuri comunale și vicinale - Comuna Greceşti)

Anunț public
10.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale şi vicinale comuna Greceşti, județul Dolj”, propus a fi amplasat în com. Greceşti, jud. Dolj, titular Comuna Greceşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.09.2019.