Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire magazin retail - Craiova-N. Romanescu - LIDL ROMANIA)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
14.09.2018

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără acord de mediu şi fără evaluare adecvată - pentru proiectul "Construire imobil P cu funcţiunea de magazin retail, amenajare incintă cu spaţii verzi, platforme alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amenajare accese auto şi pietonale, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese şi organizare de şantier”, în Craiova, B-dul N.Romanescu, nr.39, jud.Dolj, titular SC T.C.I.F S.A. pentru Lidl România SCS.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. P.Rareș, nr.1, în zilele luni-joi între orele 8-16.30 și vineri orele 8-14, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.09.2018.