Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Asistență spitalicească - Craiova - SC CENTRUL MEDICAL GALAXY MED)

Decizie nr. 12235/05.11.2018

 

Urmare a cererii adresate de către S.C CENTRUL MEDICAL GALAXY MED  S.R.L cu sediul în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, jud. Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu 12235/24.09.2018 si a completarilor nr. 13517/24.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile cod CAEN rev.2: 8610 "Activități de asistență spitalicească" conform Ordinului INS 337/2007, ce se desfăşoară în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, judeţul  Dolj

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

       Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.