Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Înființare cooperativă agricolă - Băilești - SC CINCI SPICE COOPERATIVA AGRICOLĂ)

Anunț public
11.07.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea cooperativei agricole Cinci Spice, construcție micro-F.N.C., depozit de îngrășăminte și erbicide, platformă betonată și amplasare container magazin”, propus a fi amplasat în jud. Dolj, mun. Băilești, str. Depozitelor, nr. 34, titular PADUREANU CRISTINEL-ALIN, REPREZENTANT AL S.C. CINCI SPICE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.07.2019.