Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Modernizare drumuri - COMUNA FARCAŞ)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
11.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drumuri în comuna Farcaș, județul Dolj”, propus a fi amplasat în județul Dolj, comuna Farcaș, DS 2 544 Parau – stația Vodafone, DC 119 Golumbelu – Valea Boierească, DC 119 Intersecție Smaranda, DC 119 Golumbu – spre Plopu, DC 119 Ulița Biserica Plopu, DC 119 Intersecție Plopu - DJ 605A, DS Ristea – Ulița Ristea, DC128, DS Tanase – Poiana, DS Biserica Farcasana, DS Sticlaru Ion, DS Magazin Baicanu, DS Cișmea Radu, DC Amărăști-Spineni, titular Comuna Farcaș, reprezentată de Bitoleanu Sorin – primar.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).