Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amplasare cameră uscare cherestea - Cerăt - SC TERRA SILVA)

Anunț public
12.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare echipament tehnologic – cameră de uscare cherestea”, propus a fi amplasat în com. Cerăt, sector T80, P655, str. Dunării, nr.326, jud. Dolj, titular SC TERRA FOREST SRL pentru TERRA SILVA SRL cu sediul în mun. Craiova, str. Drobeta, nr.138, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi în docuemntul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.