Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectarea și comercializarea deșeurilor, Recuperarea materialelor - Craiova - SC ECO BIOTIC)

Decizie nr. 1688/04.10.2019

 

Urmare cererii adresate de către SC ECO BIOTIC SRL, cu sediul în municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 374, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 1688/31.01.2019, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

 Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea:

cod CAEN 3811 -  Colectarea deșeurilor nepericuloase;

cod CAEN 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase;

cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

cod CAEN 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

conform Ordinului INS 337/2007, desfăşurate la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 27, judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor din partea publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

      Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.