Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Amenajare punct colectare, mărunțire, stocare temporară deșeuri - Malu Mare - SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
29.11.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare în cadrul dotărilor existente a unui punct de colectare, sortare, concasare, tocare/mărunțire cu utilaje mobile, stocare temporară a deșeurilor nepericuloase”, propus a fi amplasat în comuna Malu Mare, str. Prelungirea Bechetului, km. 7, judeţul Dolj, titular SC Iridex Group Salubrizare SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.12.2019.