Back

Anunț privind solicitarea acordului de mediu (Pavilion de medicină operațională politraumă - Craiova - SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR)

Anunț public
02.12.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pavilion de medicină operațională – politraumă în Cazarma 1053 Craiova”, propus a fi amplasat în mun. Craiova, str. Caracal, nr. 150, jud. Dolj, titular U.M. 02590 CRAIOVA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00- 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 12.12.2019.