Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Achiziție utilaje prelucrarea tablei - Cârcea - SC NEOTOP)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
13.01.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Achiziție dotări și utilaje pentru prelucrare manuală a tablei în cadrul societății SC NEOTOP SRL”, propus a fi amplasat în județul Dolj, comuna Cârcea, strada Aeroportului, nr. 262, titular SC NEOTOP SRL prin reprezentant legal Lupașcu Silvia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.