Back

Anunț privind dezbaterea publică (Construire două hale parter cu destinația de depozitare îngrășăminte chimice - Podari - SC BIOCHEM)

Anunţ public privind dezbaterea publică
24.03.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului şi Evaluarea Adecvată pentru proiectul ”Construire două hale parter cu destinația de depozitare îngrășăminte chimice”, propus a fi amplasat în comuna Podari, sat Podari, str. Dunării, nr. 31A, județul Dolj, titular SC Biochem SRL.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Dolj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind Impactul asupra Mediului şi Raportul de Securitate pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, municipiul Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj şi la punctul de lucru SC Biochem SRL, comuna Podari, sat Podari, str. Dunării, nr. 31A judeţul Dolj, în zilele de luni-joi între orele 800-1600 şi vineri între orele 800- 1400.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarele adrese de internet: http://apmdj.anpm.ro şi http://www.podari.ro, precum și în documentele de mai jos.

Descarcă Studiul de Impact

Descarcă Raportul de Securitate

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Podari în data de 07.05.2020 începând cu orele 1400.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419035, e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro, până la data de 23.04.2020.