Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire bloc locuințe - Craiova-C. București - SC DANY DAV REZIDENTIAL IMOB și SC DAVY DAN IMOB)

Anunț public
22.06.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul “Construire imobil S+P+7+8r cu garaje și spații tehnice la subsol, spațiu comercial la parter și locuinte colective la etajele 1-8 și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr. 51, judeţul Dolj, titular SC DANY DAV REZIDENTIAL IMOB SRL reprezentată prin Bitulescu Dana Carmen și SC DAVY DAN IMOB SRL reprezentată prin Sardaru David.   

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul Deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.07.2022.