Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire bloc locuințe - Cârcea - SC VMP CONSTRUCT)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
05.08.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru ”Construire bloc de locuințe colective P+3+M și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în comuna Cârcea, sat Cârcea, T3, P8, Aleea 1 Banu Mărăcine, nr. 1, judeţul Dolj, titular – S.C. VMP CONSTRUCT S.R.L. reprezentată de Iovan Alexandra Floretina .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00- 14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.