Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Lucrări achiziție date geofizice tridimensionale 3D - perimetrul X-Craiova-zona Pitulați - OMV PETROM)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
16.09.2022

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Lucrări de achiziţie de date geofizice tridimensionale 3D Pitulaţi", propus a fi amplasat în perimetrul Pitulaţi, respectiv UAT-urile Brădeşti, Braloştiţa, Filiaşi, Melineşti şi Scăieşti din judeţul Dolj, precum şi UAT-urile Brăneşti, Cruşeţ şi Ţânţăreni din judeţul Gorj, titular SC PROSPECŢIUNI SA pentru OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.09.2022.