Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (PUZ Construire imobile servicii și comerț - Craiova-C.Severinului - JAHANI DARIUS și FAHEMEH)

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
25.05.2023

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului ”Elaborare PUZ privind modificarea indicilor urbanistici în vederea construirii unor imobile cu destinația de servicii și comeț cu regim de înălțime S+P+4“, propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 117, județul Dolj - titular JAHANI DARIUS FARID și JAHANI FAHEMEH: planul nu necesită evaluare de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00–14:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1, sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, neexistând un impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar din care face parte;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe planul se încadrează la art. 5, alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.