Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți - Călărași - SC ALMARIEL OIL)

Decizie nr. 5022/16.11.2023

 

Urmare a cererii adresate de către SC ALMARIEL OIL SRL cu sediul sat Călăraşi, comuna Călăraşi, str. Petre Baniţă, nr.118, jud Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 5022/26.09.2023 şi a completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 10045/08.11.2023, în urma verificării amplasamentului, a analizării documentelor transmise, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile: cod CAEN 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în comuna Călăraşi, sat Călăraşi, str. Petre Baniţă, nr.118, jud Dolj – punct de lucru.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. În lipsa observațiilor justificate din partea publicului, la expirarea acestui termen, APM Dolj va elibera autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.b20231116