Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire centrală fotovoltaică - Ghercești-CF35989 - SC MARS SOLAR)

Anunț public
09.07.2024

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul “Construire centrală fotovoltaică, propus a fi amplasat în comuna Ghercești, satul Ghercești, T38, P 2/26, CF 35989, judeţul Dolj, titular SC MARS SOLAR SRL prin reprezentant Cîrstea Adrian-Marius.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8;00-14;00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă proiectul deciziei

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.07.2024.