Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Asfaltare străzi comunale - COMUNA GHERCEŞTI)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
13.06.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului - pentru proiectul „Asfaltare străzi comunale:str. Avrameştilor+alei aferente, str. Dascăl Vlăduţescu Grigore, str. Luncşorului, comuna Gherceşti, jud. Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Gherceşti, sat Gherceşti, str. Avrameştilor+alei aferente, str. Dascăl Vlăduţescu Grigore, str. Luncşorului, judeţul Dolj, titular Primăria Comunei Gherceşti prin Primar Paparoiu Nolica-Cornel.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, municipiul Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, judeţul Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, sau în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.06.2018.