Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Colectare deșeuri și recuperare materiale - Craiova - SC ECOOROM ABI)

Decizie nr. 12752/05.11.2018

 

Urmare a cererii adresate de către SC ECOOROM ABI SRL, cu sediul în mun. Craiova, str. Drumul Industriilor, nr.111A, jud. Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 12752/04.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Colectarea deșeurilor nepericuloase" - cod CAEN 3811, "Colectarea deșeurilor periculoase" - cod CAEN 3812, "Recuperarea materialelor reciclabile sortate" – cod CAEN 3832, în mun. Craiova, str. Drumul Muntenilor, nr.111A, judeţul Dolj – punct de lucru.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.