Back

Îndrumar pentru elaborarea raportului privind impactul asupra mediului (Balastieră în albia fluviului Dunărea - Ciuperceni-Calafat - SC ROMCIM IMPEX)

Îndrumar pentru elaborarea raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”Exploatare nisip şi pietriş în albia minoră a fluviului Dunărea în zona Ciuperceni Amonte- Romcim”, propus a fi amplasat în în albia fluviului Dunărea, zona Ciuperceni- Calafat, titular SC ROMCIM IMPEX SRL