Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Modernizare drumuri comunale - COMUNA PERIȘOR)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
25.03.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale în comuna Perișor, județul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Perișor, sat Perișor, str. Soarelui, Stejarului, Parcului, Aleea Primăverii, Aleea Dezrobirii, Nicolae Labiș, Ec. Teodoroiu tronson 1, 2, și 3, Aleea 2 Florilor, Unirii, Pieței, Morii, Aleea 1 Morii, Aleea 2 Morii, Potcovarului tronson 2, Înclinată, Marin Preda, Găzarilor, Stadionului, Revoluției, Zorile, C-tin Brâncuși tronson 2, Traian Vuia, M. Sadoveanu tronson 2, Digului, Legumilcultorilor tronson 2, Muncii tronson 2, N. Iorga, Florilor, titular - LĂZĂROIU MARIN, primar pentru COMUNA PERIȘOR.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.04.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).