Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Comercializare carburanți - Craiova-Al. 4 Șimnic - ROMPETROL DOWNSTREAM)

Decizie nr. 787/16.10.2020

 

Urmare a cererii adresate de către ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, P-ţa Presei Libere, nr.35, CITY GATE NORTHERN TOWER, etaj 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 788/11.08.2020 și a completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 1490/24.09.2020, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj,

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, conform Ordinului INS 337/2007, ce se desfăşoară în municipiul Craiova, str. Aleea 4 Şimnic, nr.6 judeţul Dolj.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen,  in lipsa observatiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.