Back

Anunț privind solicitarea Autorizației Integrate de Mediu (Furnizare de abur și apă fierbinte, 2 cazane abur industrial - Podari - SC GETEC SERVICII ENERGETICE)

ANUNŢ PUBLIC
privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
24.02.2021

 

APM Dolj anunjä publicul interesat asupra depunerii solicitärii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru IMA 2 Podari (2 cazane abur industrial) - pentru activitatea cod CAEN  3530 - Furnizare de abur și apă fierbinte, încadrată conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, în anexa 1 la pct. 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW, desfäsuratä de SC Getec Servicii Energetice SRL, la punctul de lucru din comuna Podari, sat Podari, str. Aleea 1 Dunării, nr. 3A, jud. Dolj.          

Informatiile privind impactul potenţial asupra mediului al activitätii pentru care se solicitä emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul APM Dolj din str. Petru Rareș nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 și vineri intre orele 8-14.

Formular de solicitare

Raport de amplasament

Descarcă Formularul de solicitare (refăcut aprilie 2021)

Descarcă Raportul de amplasament (refăcut aprilie 2021)

Observaţile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr.1, în zilele de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 sau electronic la adresa de e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro şi fax: 0251/419035.