Back

Anunț privind dezbaterea publică (Construire centrală electrică fotovoltaică - Băilești-CF 47165 și 47179 - SC PVP CRATER)

Anunţ public privind dezbaterea publică
05.07.2024

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul "Construire Centrală Electrică Fotovoltaică", propus a fi amplasat în municipiul Băilești, CF:47165 (T5, P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) și CF: 47179 (T6, P16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), judeţul Dolj, titular SC PVP CRATER SRL.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Dolj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.   

Raportul şi Studiul pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, la sediul SC PVP CRATER SRL din București, sectorul 1, str. Nicolae Golescu, nr.17, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, sau în documentele de mai jos.

 

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Băilești, în data de 09.08.2024 începând cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro, până la data de 09.08.2024.