Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Fabricare peleți - Cerăt - SC AGROGRIG IMPEX)

Decizie nr. 3051/09.07.2024

 

Urmare a cererii adresate de către SC AGROGRIG IMPEX SRL, cu sediul în comuna Calopăr, sat Calopăr, T27, P1, județul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 3051/23.05.2024 şi a completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 4032/09.07.2024, în urma verificării amplasamentului și analizării documentelor transmise, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite – cod CAEN 1629, desfășurată în comuna Cerăt, sat Cerăt, str. Dunării, nr. 326, judeţul Dolj – punct de lucru.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă decizia

Descarcă proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.