Back

Anunţ privind emiterea autorizaţiei de mediu (Asistenţă spitalicească - Craiova - SC A&C MEDICAL PRIME)

Decizie nr. 4989/16.05.2018

 

Urmare a cererii adresate de către S.C. A&C MEDICAL PRIME SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Nanterre, nr.15, bl.C7, sc.3, ap.14, judeţul Dolj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj cu nr. 4989/13.04.2018 si completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr.6234/11.05.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de Activităţi de asistenţă spitalicească – cod CAEN 8610, conform Ordinului INS 337/2007, desfăşurată la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr.46, Bl.10B, Parter, judeţul Dolj.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen şi în lipsa observaţiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM