Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (PUG oraș Bechet)

ANUNŢ PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
11.06.2019

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic General al Oraşului Bechet, judeţul Dolj, titular Primăria Oraşului Bechet, judeţul Dolj: - planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvate urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00–14.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office[@]apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului în mass-media.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- conform punctului de vedere al C.F.M. planul se suprapune cu ROSCI0045 Coridorul Jiului şi ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, dar planul nu intră sub incidenţa art. 28 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.