Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Sprijin pentru împădurire - Bratovoești-Georocu Mare - BĂLAN IOAN)

Anunț public
09.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, propus a fi amplasat în jud. Dolj, com. Bratovoești, sat Georocu Mare, T 45, P 13, titular BALAN IOAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.09.2019.