Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Modernizare drumuri locale - COMUNA PLENIȚA)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Nr. 11829/29.11.2019

 

APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Modernizare drumuri de interes local în comuna Pleniţa, judeţul Dolj", propus a fi amplasat în comuna Pleniţa, satele Pleniţa şi Castrele Traiane, judeţul Dolj, titular COMUNA PLENIȚA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.12.2019.