Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire cămin bătrâni - COMUNA GÂNGIOVA)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
13.01.2020

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire cămin bătrâni parter în comuna Gîngiova, Dolj”, propus a fi amplasat în com. Gîngiova, sat Gîngiova, nr. 346, jud. Dolj, titular COMUNA GÎNGIOVA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00 precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).