Back

Anunț privind emiterea autorizației de mediu (Asistență spitalicească - Melinești - SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA)

Decizie nr. 9612/23.03.2020

 

Ca urmare a cererii adresate de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova cu sediul în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr. 99, judeţul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 9612/13.06.2019, şi a completărilor nr. 13889/05.09.2019, 15105/27.09.2019, 17360/07.11.2019, 287/13.01.2020 şi 2335/18.02.2020 şi nr. 3687/12.03.2020, în baza OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

DECIDE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru Activităţi de asistenţă spitalicească, cod CAEN rev. 2: 8610 conform Ordinului INS 337/2007 ce se desfăşoară la Secţia Psihiatrie Cronici Melineşti din comuna Melineşti, sat Melineşti, nr. 271, judeţul Dolj,.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

  • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, în lipsa observaţiilor publicului, APM Dolj eliberează autorizaţia de mediu.

Descarcă Decizia

Descarcă Proiectul AM

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

  • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.