Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Lucrări de abandonare Sonda 502 Brădești - SC OMV PETROM)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Nr: 3172/29.06.2020

 

 APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 502 Brădeşti", referitor la lucrări de suprafaţă, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Brădeşti, sat Brădeşti, sectorul T116/2136, judeţul Dolj, titular SC OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.07.2020.