Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire imobil locuințe - Craiova - SERBAN IOANA)

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
05.01.2021

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire S+P+4+5 (retras)cu parcări la subsol, spațiu comercial la parter și locuințe la etajele 1-5”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 64C, judeţul Dolj, titular SERBAN IOANA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi în documentul de mai jos.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.