Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire sală evenimente - Cârcea - SC PANORAMIC PARC)

Anunț public
11.07.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire sală de evenimente D+P cu supantă”, propus a fi amplasat în comuna Cârcea, sat Cârcea, str. Aleea 2 Banu Mărăcine, nr. 8, jud. Dolj, titular SC PANORAMIC PARC SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).