Back

Anunţ privind decizia etapei de încadrare (Construire anexe exploataţie agricolă - Brabova - SC AGRO FIN TECH)

Anunț public
12.09.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire anexe exploataţie agricole şi puţ forat”, propus a fi amplasat în comuna Brabova, sat Brabova, T35, P17, judeţul Dolj, titular SC AGRO FIN TECH SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.09.2019.