Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Construire locuințe colective - Craiova-str.Ovidiu - SC DESIGUR RESIDENTIAL)

Anunț public
07.10.2019

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desființare corp C4, construire locuințe colective S+P+2”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Ovidiu, nr. 2A, jud. Dolj, titular DESIGUR REZIDENTIAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00 precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.10.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).