Back

Anunț privind decizia etapei de încadrare (Închidere depozit deșeuri Mofleni celule C1-C5 - Craiova - SC ECO SUD)

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Nr: 7161/14.09.2021

 

 APM Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - pentru proiectul "Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5", propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Banu Stepan, nr.107, judeţul Dolj, titular SC ECO SUD SA.        

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi în documentul de mai jos.

Descarcă Proiectul

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.09.2021.